لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : مرکز آموزشی ، درمانی علامه بهلول گنابادی
آدرس: خراسان رضوی ، گناباد ، خیابان سعدی ،بلوار وحدت
تلفن: 57207
نام مرکز : کلینیک ویژه جهاد دانشگاهی
آدرس: گناباد - خیابان سعدی - ساختمان جهاد دانشگاهی
تلفن: 57207
نام مرکز : کلینیک ویژه غدیر
آدرس: گناباد - میدان غدیر
تلفن: 57207